privacy verklaring

 

1 juli 2018 – www.fotorudolf.nl

Uw privacy als gebruiker/bezoeker van deze website is voor www.fotorudolf.nl van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat ik:

 • Mijn doeleinden duidelijk vastleg voordat ik uw persoonlijke gegevens verwerk via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla.
 • Enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden opsla.
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Uw rechten respecteer; zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij mij verwerkte persoonsgegevens.

Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken.

Uw gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij de website www.fotorudolf.nl allemaal doe met informatie die ik over u te weten kom.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoud, neem dan contact op met www.fotorudolf.nl.

Statistieken en profilering

Ik houd statistieken bij over het gebruik van mijn website. Met deze statistieken verbeter ik mijn website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Ik kan uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Ik bewaar deze informatie voor zes weken. Uiteraard zal ik uw privacy ten alle tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan mij melden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Ik geef uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. Behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn socialmediabuttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis zou kunnen gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer deze website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Ik zal mijn best doen om wijzigingen ook apart te vermelden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik van u heb en wat ik daarmee doe.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik van u heb.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van uw verouderde persoonsgegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik niet de gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help dan heeft u het recht om een klacht in de dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.